П Е Р Е Л I К
органiв з сертифiкацiї продукцiї у системi УкрСЕПРО у м.Житомирі
за станом на 01.01.99р
.

N
п/п
Назва Продукцiя (основна) Номер атестата
акредитацiї та термiн дiї
Адреса та реквiзити
1. ЖИТОМИРСЬКИЙ
ЦСМС

КУЦЕНКО
ПАВЛО
IВАНОВИЧ
Харчова та с/г
продукцiя, алкогольнi

та б/а напої, пиво,
вода питна;
тютюновi вироби;
посуд скляний
фарфоровий, фаянсовий,

керамiчний,
майолiковий, костяний,
гончарний; медичне
скло, електропобутовi
прилади та електронна
апаратура,
свiтильники,
дисплейна технiка,
технологiчне
обладнання
для харч.пром.,
деревообробне,
зварювальнi апарати;
товари легкої
промисловостi;
нафтопродукти;
будматерiали, вироби
та конструкцiї;
послуги (дтз,
готельнi,туристичнi,
громад. харчування,
свiтлотехнiчна
продукцiя, ручнi
електромехан машини,
машини ручнi,
iнструмент
слюсарно-монтажний,
обл-ня для меблiв,
верстати
металообробнi,фiльтри
рiдиннi, рами
лiсопильнi,розчинники,
полiмери, смоли,
лако-фарбовi
матерiали,
сикативи,грунтiвка,
емалi,фарби,олiфа,
мастика, гальмiвна
рiдина, крем для
взуття, клей для
шпалерiв, засiб для
боротьби з комахами,
побутова хiмiя
UA 4.001.006
вiд 22.11.1996
262003,м.Житомир,
вул.Ново-Сiнна,
24
тел. 25-48-99,
25-43-89,
25-44-23
факс f_26-09-83
E-mail
sert@zscsmc.
zt.ua

Будемо вдячні всім, хто допоможе тримати данний Перелік в актуальному стані. Наша електрона адреса: .