П Е Р Е Л I К
органiв з сертифiкацiї продукцiї у системi УкрСЕПРО в м. Сімферополі за станом на 01.01.99р
.

N
п/п
Назва Продукцiя (основна) Номер атестата
акредитацiї та термiн дiї
Адреса та реквiзити
1. КРИМСЬКИЙ ЦСМС

ЗУБАЧЕНКО
ВОЛОДИМИР
ЛЕОНIДОВИЧ
Харчова та с/г
продукцiя,алкогольнi
та б/а напої,
води, пиво,тютюн;

електропобутовi
прилади,
трансформатори;
радiоелектронна
апаратура; свiтло-
технiчна прод.;
обл-ня технологiчне
для харч.пром.;
iнструмент слюсарно-
монтажний; маш.
електричнi, ручнi;
зварювальне обл-ня;
засоби обчислювальної
технiки; засоби
зв"язку; обл-ня
пневматичне, дерево-
обробне,металообробне,
верстати, маш.
ковальсько-пресовi,
iграшки; медичне скло;
мийнi засоби; вироби
побут. хiмiї; посуд
(металевий,фарфоровий,
фаянсовий, керамiчний,
скляний), прибори
столовi; товари
легкої пром.
(трикотаж, швейнi,
панчiшно-шкарпетковi,
корсетнi, фурнiтура);
будматерiали,
вироби та конструк-

цiї; нафтопродукти,
послуги (туристичнi,
готельнi,громад.харч.,
дтз)
UA 4.001.019
вiд 30.10.1997
333700,
м.Сiмферополь,
вул.Оранжерейна,
61
тел.48-08-25,
44-27-60,
49-41-81
факс f_44-69-61
E-mail
sert@kgcsms.
crimea.ua
2. ОС ЗАМКIВ ТА
СКОБЯНИХ ВИРОБIВ

СЛЕПОКУРОВ
ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Замки та скобянi вироби Наказ 265/120-96
вiд 03.07.1996
(ЕТН)
КРИМСЬКА обл.,
м.СIМФЕРОПОЛЬ,
вул. Київська, 41
тел. 27-33-93,
33-36-24

Будемо вдячні всім, хто допоможе тримати данний Перелік в актуальному стані. Наша електрона адреса: .