П Е Р Е Л I К
органiв з сертифiкацiї продукцiї у системi УкрСЕПРО в м. Чернігіві
за станом на 01.01.99р
.

N
п/п
Назва Продукцiя (основна) Номер атестата
акредитацiї та термiн дiї
Адреса та реквiзити
1. ЧЕРНIГIВСЬКИЙ
ЦСМС

РУБАНОВ
ВОЛОДИМИР
ФЕДОРОВИЧ
Харчова та с/г
продукцiя,
алкогольнi та б/а
напої, пиво,
тютюновi вироби,
оболонки штучнi;
ел.побутовi прилади,

шнури армованi,
свiтильники,
апаратура, засоби
радiоелектронна
обчислювальної
технiки; верстати
метало-рiзальнi,
устаткування
деревообробне;
обладнання для
виробництва меблiв,
технологiчне для
харчової пром.,
пiдприємств торгiвлi;
слюсарний iнструмент,
городнiй iнвертар;
метало- конструкцiї,
крани мостовi;
iграшки, синтетичнi
мийнi засоби; папiр,
шпалери; дорожнi
транспортнi засоби
та запчаcтини;
будматерiали, вироби
та конструкцiї;
нафтопродукти;
резервуари для
нафтопродуктiв;
послуги (туристичнi,
готельнi, дтз)
UA 4.001.020
вiд 09.04.1997
250005,
м.Чернiгiв,
вул.Урицького,
110 А
тел.5-32-01,
5-31-58
факс f_5-31-58
E-mail
os_020@cms.
chernigov.ua

Будемо вдячні всім, хто допоможе тримати данний Перелік в актуальному стані. Наша електрона адреса: .