ПерелЁк мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види
продукцЁ©, що експорту╨ться з Укра©ни у квЁтнЁ 2001 р.
(L/C, FOB, порти Укра©ни)*

  ПродукцЁя ЦЁни (в дол. США за тонну)
1. Арматура:  
  при поставках до кра©н Близького Сходу:  
  товарна позицЁя 7214 згЁдно з ТН ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 183
  дЁаметром бЁльше 10 мм 169
  тов.позицЁя 7213 згЁдно з ТН ЗЕД: 162
  код 7228 20 190 згЁдно з ТН ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 183
  дЁаметром бЁльше 10 мм 169
  при поставках до США:  
  тов.позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з ТН ЗЕД: 193
2. Катанка при поставках до США:  
  дЁаметром 5,5 мм 183
  дЁаметром бЁльше 5,5 мм 183
3. Заготовка квадратна 150
  при поставках до ╙гипту: 153
4. Гарячекатаний рулон (1-3 кп,сп,пс, 08кп, пс)**
при поставках до Мексики, Канади, Аргентини,
153
  ╡ндЁ©, ╙гипту 158
  при поставках до США 180
5. Гарячекатаний лист товщ.8-50мм  (3 сп/пс, А-36)** 195
  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ© 200
  при поставках до США :  
  А-36 299,66
  А-572 323,01
  А-516 325,52
  АР╡-211 442,38
  А-283 297,36
  АВС/АВ 301,54
  А-515 323,04
6. Труби безшовнЁ Ёз чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну) при поставках до кра©н ╙С:  
  - для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168.3 мм (код ТНЗЕД 7304 10 100) 278
  - для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168.3 мм, але не бЁльше 406.4 мм (код ТНЗЕД 7304 10 300) 296
  - труби ЁншЁ, круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ, зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168.3 мм (код ТНЗЕД 7304 39 910) 296
  - труби ЁншЁ, круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ, зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168.3 мм, але не бЁльше 406.4 мм (код ТНЗЕД 7304 39 930) 282
7. ФеросилЁцЁй-65 320
  ФеросилЁцЁй-75 410
8. ФеросилЁкомарганець  
  P-0,35% 405
  Р-0,50% 395
  P-0,35% 430 $/БТ***
  P-0,5% 405 $/БТ***
  Р-0,6% 390 $/БТ***
  при поставках до кра©н ╙С, CIF****  
  С>0,5% 492 ╨вро
  С<0,5% 630 ╨вро
  С<0,05% 750 ╨вро
9. КарбамЁд 95-98
10. АмЁак 135-145
11. Велика рогата худоба (ВРХ) жива*****  
  вагою до 350 кг/гол. 1200-1300
  вагою бЁльше 350 кг/гол. 1000-1100
12. Барани та вЁвцЁ живЁ*****  
  вагою до 30 кг/гол. 1000-1200
  вагою бЁльше 30 кг/гол. 900-1000
13. ШкЁри ВРХ мокросоленЁ  
  неконтурованЁ, машинного зйому (*)*****  
  1-й сорт 2000-2100
  2-й сорт 1900-2000
  3-й сорт 1800-1900
  4-й сорт 1700-1800
  Вагою до 10 кг, 1-го сорту 2500-3000
14. ШкЁpи овечЁ мокpосоленЁ (USD/шт.)*****  
  1-й сорт 5,0 - 6,0
  2-й сорт 4,0 - 5,0
  3-й сорт 3,0 - 4,0
  4-й сорт 1,7 - 3,0
15. НасЁння льону, дроблене або недроблене ***** 173
16. НасЁння соняшнику, дроблене або недроблене ***** 185
17. НасЁння рижЁю ***** 150
18. ЕлектроенергЁя (USD/кВт-годину) при поставках до БолгарЁ©,          РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки****** 0,02-0,021

    _______________________
    * - якщо Ёнше не зазначено;
    ** - при поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення;
    *** - БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву;
    **** - цЁна на умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах CIF;
    ***** - на умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон;
    (*) - для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за сортами вЁдповЁдно зменшуються до 10%;
    ****** - на умовах поставки DAF-укра©нський кордон.