ПерелЁк мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види
продукцЁ©, що експорту╨ться з Укра©ни у липнЁ 2002 р.
(FOB, порти Укра©ни)*

 

ПродукцЁя 

ЦЁни (в дол. США за тонну)

1. 

Арматура:   
  при поставках до кра©н Близького Сходу:   
  тов. позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД:   
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 

177 

  дЁаметром бЁльше 10 мм 

170 

  тов. позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД: 

165 

  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:   
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 

177 

  дЁаметром бЁльше 10 мм 

170 

  при поставках до США:   
  тов. позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з УКТ ЗЕД: 

190 

2. 

Катанка при поставках до США:   
  дЁаметром 5,5 мм 

190 

  дЁаметром бЁльше 5,5 мм 

190 

3. 

Заготовка квадратна 

170 

  при поставках до ╙гипту: 

175 

4. 

Гарячекатаний рулон (1 - 3 кп, сп, пс, 08 кп, пс)** 

185 

  при поставках до Мексики, Канади, Аргентини, ╡ндЁ©, ╙гипту 

190 

  при поставках до США 

195 

5. 

Гарячекатаний лист товщ. 8 - 50 мм (3 сп/пс, A-36)** 

200 

  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ© 

210 

  при поставках до США:   
  A36 

283,01 

  A572 

305,06 

  A516 

307,43 

  API-211 

417,80 

  A283 

280,84 

  ABC/AB 

284,78 

  A515 

305,09 

6. 

Труби безшовнЁ з чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну) при поставках до кра©н ╙С:   
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 10 00) 

278 

  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 30 00) 

296 

  труби ЁншЁ, круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ, зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 91 00) 

296 

  труби ЁншЁ, круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ, зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 93 00) 

282 

7. 

ФеросилЁцЁй-65 

310 

  ФеросилЁцЁй-75 

390 

8. 

ФеросилЁкомарганець   
  P - 0,35 % 

385 

  P - 0,50 % 

375 

  P - 0,35 % 

355 $/БТ*** 

  P - 0,5 % 

335 $/БТ*** 

  P - 0,6 % 

330 $/БТ*** 

  при поставках до кра©н ╙С, CIF****   
  C > 0,5 % 

492 ╨вро 

  C < 0,5 % 

630 ╨вро 

  C < 0,05 % 

750 ╨вро 

9. 

КарбамЁд 

88 - 94 

10. 

АмЁак 

84 - 89 

  при поставках до США: 

90 - 95 

11. 

Велика рогата худоба жива*****   
  вагою до 350 кг/гол. 

1200 - 1300 

  вагою бЁльш 350 кг/гол. 

1000 - 1100 

12. 

Барани та вЁвцЁ живЁ*****   
  вагою до 30 кг/гол. 

1050 - 1200 

  вагою бЁльше 30 кг/гол. 

1000 - 1100 

13. 

ШкЁри ВРХ мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом (група згЁдно з УКТ ЗЕД 4101) неконтурованЁ, машинного зйому(*)*****   
  1-й гатунок 

1500 - 1700 

  2-й гатунок 

1350 - 1550 

  3-й гатунок 

1250 - 1400 

  4-й гатунок 

1150 - 1300 

  Вагою до 10 кг, 1-го гатунку 

2400 - 2900 

14. 

ШкЁри овечЁ мокросоленЁ (USD/шт.)*****   
  1-й гатунок 

5,0 - 6,0 

  2-й гатунок 

4,0 - 5,0 

  3-й гатунок 

3,0 - 4,0 

  4-й гатунок 

1,7 - 3,0 

15. 

НасЁння льону, дроблене або недроблене***** 

220 

16. 

НасЁння соняшнику, дроблене або недроблене***** 

270 

17. 

НасЁння рижЁю***** 

150 

18. 

ЕлектроенергЁя (USD/кВт.год.) при поставках до БолгарЁ©, РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки****** 

0,02 - 0,021 

    _______________
    * якщо Ёнше не зазначено;
    ** при поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення;
    *** БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву;
    **** цЁна в умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах CIF;
    ***** на умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон;
    ****** на умовах поставки DAF - укра©нський кордон;
    (*) для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за гатунками вЁдповЁдно зменшуються до 10 %.