ПерелЁк мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види
продукцЁ©, що експорту╨ться з Укра©ни у вереснЁ 2002 р.
(FOB, порти Укра©ни)*

  ПродукцЁя ЦЁни (в дол. США за тонну)
1. Арматура:  
  при поставках до кра©н Близького Сходу, крЁм ╡раку:  
  товарна позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 178
  дЁаметром бЁльше 10 мм 171
  тов. позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД: 166
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 178
  дЁаметром бЁльше 10 мм 171
  при поставках до ╡раку:  
  тов. позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 175
  дЁаметром бЁльше 10 мм 166
  тов. позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД: 166
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 175
  дЁаметром бЁльше 10 мм 166
  при поставках до США:  
  тов. позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з УКТ ЗЕД: 190
2. Катанка при поставках до США:  
  дЁаметром 5,5 мм 200
  дЁаметром бЁльше 5,5 мм 200
3. Заготовка квадратна 173
  при поставках до ╙гипту: 180
4. Гарячекатаний рулон (1-3 кп,сп,пс, 08кп, пс)** 200
  при поставках до Мексики, Канади, Аргентини, ╡ндЁ©, ╙гипту 205
  при поставках до США 215
5. Гарячекатаний лист товщ.8-50мм (3 сп/пс, А-36)** 200
  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ© 210
  при поставках до США :  
  А-36 279,58
  А-572 301,37
  А-516 303,71
  АР╡-211 412,74
  А-283 277,44
  АВС/АВ 281,33
  А-515 301,40
6. Труби безшовнЁ з чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну) при поставках до кра©н ╙С:  
  - для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168.3 мм (код згЁдно УКТ ЗЕД 7304 10 10 00) 278
  - для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168.3 мм, але не бЁльше 406.4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 30 00) 296
  - труби ЁншЁ, круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ, зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168.3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 91 00) 296
  - труби ЁншЁ, круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ, зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168.3 мм, але не бЁльше 406.4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 93 00) 282
7. ФеросилЁцЁй-65 310
  ФеросилЁцЁй-75 390
8. ФеросилЁкомарганець  
  P-0,35% 385
  Р-0,50% 375
  P-0,35% 355 $/БТ***
  P-0,5% 335 $/БТ***
  Р-0,6% 330 $/БТ***
  при поставках до кра©н ╙С, CIF****  
  С>0,5% 492 ╨вро
  С<0,5% 630 ╨вро
  С<0,05% 750 ╨вро
9. КарбамЁд 96-100
10. АмЁак 90-95
  при поставках до США: 95-100
11. СумЁш сечовини з нЁтратом амонЁю у водних або амЁачних розчинах при поставках до США

56-60

12. Велика рогата худоба (ВРХ) жива*****  
  вагою до 350 кг/гол. 1200-1300
  вагою бЁльше 350 кг/гол. 1000-1100
13. Барани та вЁвцЁ живЁ*****  
  вагою до 30 кг/гол. 1050-1200
  вагою бЁльше 30 кг/гол. 1000-1100
14. ШкЁри ВРХ мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом (група згЁдно з УКТ ЗЕД 4101) неконтурованЁ, машинного зйому (*)*****  
  1-й гатунок 1500-1700
  2-й гатунок 1350-1550
  3-й гатунок 1250-1400
  4-й гатунок 1150-1300
  Вагою до 10 кг, 1-го гатунку 2400-2900
15. ШкЁpи овечЁ мокpосоленЁ (USD/шт.)*****  
  1-й гатунок 5,0 - 6,0
  2-й гатунок 4,0 - 5,0
  3-й гатунок 3,0 - 4,0
  4-й гатунок 1,7 - 3,0
16. НасЁння льону, дроблене або недроблене ***** 245
17. НасЁння соняшнику, дроблене або недроблене ***** 255
18. НасЁння рижЁю ***** 150
19. ЕлектроенергЁя (USD/кВт-годину) при поставках до БолгарЁ©, РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки******

0,02-0,021

    _______________________
    * - якщо Ёнше не зазначено;
    ** - при поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення;
    *** - БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву;
    **** - цЁна на умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах CIF;
    ***** - на умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон;
    ****** - на умовах поставки DAF-укра©нський кордон;
    (*) - для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за гатунками вЁдповЁдно зменшуються до 10%.