ПерелЁк мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види
продукцЁ©, що експорту╨ться з Укра©ни у листопадЁ 2002 р.
(FOB, порти Укра©ни)*

  ПродукцЁя  ЦЁни (в дол. США за тонну)
1. Арматура:  
  при поставках до кра©н Близького Сходу, крЁм ╡раку:  
  тов. позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм  193
  дЁаметром бЁльше 10 мм  187
  тов. позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД: 175
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм  191
  дЁаметром бЁльше 10 мм  185
  при поставках до ╡раку:  
  тов. позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм  175
  дЁаметром бЁльше 10 мм  166
  тов. позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД: 170
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм  175
  дЁаметром бЁльше 10 мм  166
  при поставках до США:  
  тов. позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з УКТ ЗЕД: 208
2. Катанка при поставках до США:  
  дЁаметром 5,5 мм  215
  дЁаметром бЁльше 5,5 мм  215
3. Заготовка квадратна  173
  при поставках до ╙гипту: 180
4. Гарячекатаний рулон (1 - 3 кп, сп, пс, 08 кп, пс)** 210
  при поставках до Мексики, Канади, АргентинЁ, ╡ндЁ©, ╙гипту  215
  при поставках до США  235
5. Гарячекатаний лист товщ. 8 - 50 мм (3 сп/пс, A36)** 200
  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ©  210
  при поставках до США:  
  A36 293,56
  A572 316,44
  A516 318,90
  API-2H 433,38
  A283 291,31
  ABC A/B 295,40
  A515 316,47
6. Труби безшовнЁ з чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну) при поставках до кра©н ╙С:  
  дЁя нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 10 00) 278
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 30 00) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 91 00) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 93 00) 282
7. ФеросилЁцЁй-65 315
  ФеросилЁцЁй-75 395
8. ФеросилЁкомарганець   
  P - 0,35 % 385
  P - 0,50% 375
  P - 0,35 % 355$/БТ***
  P - 0,5 % 335$/БТ***
  P - 0,6 % 330$/БТ***
  при поставках до кра©н ╙С, CIF****  
  С > 0,5 % 492 ╨вро 
  С < 0,5 % 630 ╨вро 
  С < 0,05 % 750 ╨вро 
9. КарбамЁд  89 - 92
10. АмЁак  123 - 130
  при поставках до США: 130 - 135
11. СумЁш сечовини з нЁтратом амонЁю у водних або амЁачних розчинах при поставках до США  55 - 60
12. Велика рогата худоба жива*****  
  вагою до 350 кг/гол. 1200 - 1300
  вагою бЁльш 350 кг/гол. 1000 - 1100
13. Барани та вЁвцЁ живЁ*****  
  вагою до 30 кг/гол. 1050 - 1200
  вагою бЁльше 30 кг/гол. 1000 - 1100
14. ШкЁри ВРХ мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом (група згЁдно з УКТ ЗЕД 4101) неконтурованЁ, машинного зйому(*)*****  
  1-й ╢атунок  1450 - 1650
  2-й ╢атунок  1300 - 1500
  3-й ╢атунок  1200 - 1350
  4-й ╢атунок  1100 - 1250
  Вагою до 10 кг, 1-го ╢атунку  2350 - 2850
15. ШкЁри овечЁ мокросоленЁ (USD/шт.)*****  
  1-й ╢атунок  5,0 - 6,0
  2-й ╢атунок  4,0 - 5,0
  3-й ╢атунок  3,0 - 4,0
  4-й ╢атунок  1,7 - 3,0
16. НасЁння льону дроблене або недроблене***** 270
17. НасЁння соняшнику дроблене або недроблене***** 245
18. НасЁння рижЁю***** 150
19. ЕлектроенергЁя (USD/кВт.год.) при поставках до БолгарЁ©, РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки****** 0,02 - 0,021

    _______________________
    * - якщо Ёнше не зазначено;
    ** - при поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення;
    *** - БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву;
    **** - цЁна на умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах CIF;
    ***** - на умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон;
    ****** - на умовах поставки DAF-укра©нський кордон;
    (*) - для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за гатунками вЁдповЁдно зменшуються до 10%.