ПерелЁк мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види
продукцЁ©, що експорту╨ться з Укра©ни у травнЁ 2003 р.
(FOB, порти Укра©ни)*

  ПродукцЁя ЦЁни (в дол. США за тонну)
1. Арматура(*):  
  при поставках до кра©н Близького Сходу:  
  товарна позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 225
  дЁаметром бЁльше 10 мм 215
  тов. позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД: 217
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 225
  дЁаметром бЁльше 10 мм 215
  при поставках до США:  
  тов. позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з УКТ ЗЕД: 225
2. Катанка (*) при поставках до США:  
  дЁаметром 5,5 мм 235
  дЁаметром бЁльше 5,5 мм 235
3. Заготовка квадратна (*) 190
  при поставках до ╙гипту: 200
4. Гарячекатаний рулон (1-3 кп,сп,пс, 08кп, пс)(*)** 215
  при поставках до Мексики, Канади, Аргентини,  
  ╡ндЁ©, ╙гипту 225
  при поставках до США 240
5. Гарячекатаний лист товщ.8-50мм (3 сп/пс, А-36)(*)** 210
  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ© при поставках до США : 220
  А-36 280,49
  А-572 302,35
  А-516 304,69
  АРЁ-2 H 414,08
  А-283 278,34
  АВС А/В 282,24
  А-515 302,38
6. Труби безшовнЁ з чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну) при поставках до кра©н ╙С:  
  - для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168.3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 10 00) 278
  - для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168.3 мм, але не бЁльше 406.4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 30 00) 296
  - труби ЁншЁ, круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ, зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168.3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 91 00) 296
  - труби ЁншЁ, круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ, зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168.3 мм, але не бЁльше 406.4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 93 00) 282
7. ФеросилЁцЁй-65 345
  ФеросилЁцЁй-75 430
8. ФеросилЁкомарганець  
  P-0,35% 385
  Р-0,50% 375
  P-0,35% БТ*** 355
  P-0,50% БТ*** 335
  Р-0,60% БТ*** 330
  при поставках до кра©н ╙С, CIF****  
  С>0,5% 492 ╨вро  
  С<0,5% 630 ╨вро  
  С<0,05% 750 ╨вро
9. КарбамЁд 108-114
10. АмЁак 140-150
  при поставках до США: 145-155
11. Велика рогата худоба жива*****  
  вагою до 350 кг/гол. 1200-1300
  вагою бЁльше 350 кг/гол. 1000-1100
12. Барани та вЁвцЁ живЁ*****  
  вагою до 30 кг/гол. 1050-1200
  вагою бЁльше 30 кг/гол. 1000-1100
13. ШкЁри ВРХ мокросоленЁ та консервованЁ  
  Ёншим способом (група згЁдно з УКТ ЗЕД 4101)  
  неконтурованЁ, машинного зйому (**)*****  
  1-й гатунок 1450-1650
  2-й гатунок 1300-1500
  3-й гатунок 1200-1350
  4-й гатунок 1100-1250
  Вагою до 10 кг, 1-го гатунку 2350-2850
14. ШкЁpи овечЁ мокpосоленЁ (USD/шт.)*****  
  1-й гатунок 5,0 - 6,0
  2-й гатунок 4,0 - 5,0
  3-й гатунок 3,0 - 4,0
  4-й гатунок 1,7 - 3,0
15. НасЁння льону, дроблене або недроблене ***** 270
16. НасЁння соняшнику, дроблене або недроблене ***** 258
17. НасЁння рижЁю ***** 150
18. ЕлектроенергЁя (USD/кВт-годину) при поставках до БолгарЁ©, РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки****** 0,02-0,021

    ___________________________
    * - якщо Ёнше не зазначено;
    ** - при поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення;
    *** - БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву;
    **** - цЁна на умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах CIF;
    ***** - на умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон;
    ****** - на умовах поставки DAF-укра©нський кордон;
    (*) - на умовах порти Азовського моря, ЗапорЁжжя, ДнЁпропетровськ - знижка 5 USD/МТ
    (**) - для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за гатунками вЁдповЁдно зменшуються до 10%.