ПЕРЕЛ╡К
мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види
продукцЁ©, що експорту╨ться з Укра©ни у липнЁ 2003 року,
(FOB, порти Укра©ни)*

N п/п ПродукцЁя ЦЁни (в дол. США за тонну)
1. Арматура (*):  
  при поставках до кра©н Близького Сходу:  
  товарна позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 225
  дЁаметром бЁльше 10 мм 215
  товарна позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД 217
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 225
  дЁаметром бЁльше 10 мм 215
  при поставках до США:  
  товарнЁ позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з УКТ ЗЕД 225
2. Катанка (*) при поставках до США:  
  дЁаметром 5,5 мм 230
  дЁаметром бЁльше 5,5 мм 230
3. Заготовка квадратна (*) 190
  при поставках до ╙гипту 200
4. Гарячекатаний рулон (1-3 кп, сп, пс, 08 кп, пс) (*)** 205
  при поставках до Мексики, Канади, Аргентини, ╡ндЁ©, ╙гипту 210
  при поставках до США 250
5. Гарячекатаний лист товщиною 8-50 мм (3 сп/пс, А36) (*)** 210
  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ© 220
  при поставках до США:  
  А36 280,49
  А572 302,35
  А516 304,69
  АРI-2Н 414,08
  А283 278,34
  АВС А/В 282,24
  А515 302,38
6. Труби безшовнЁ з чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну) при поставках до кра©н ╙С:  
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 10 00) 278
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 30 00) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 91 00) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 93 00) 282
7. ФеросилЁцЁй-65 345
  ФеросилЁцЁй-75 430
8. ФеросилЁкомарганець:  
  Р-0,35 % 385
  Р-0,50 % 375
  Р-0,35 % БТ *** 355
  Р-0,50 % БТ *** 335
  Р-0,60% БТ *** 330
  при поставках до кра©н ╙С, CIF: ****  
  С>0,5 % 492 ╨вро
  C<0,5 % 630 ╨вро
  C<0,05 % 750 ╨вро
9. КарбамЁд 126-132
10. АмЁак 150-155
  при поставках до США 154-157
11. Велика рогата худоба жива: *****  
  вагою до 350 кг/гол. 1200-1300
  вагою бЁльше 350 кг/гол. 1000-1100
12. Барани та вЁвцЁ живЁ: *****  
  вагою до 30 кг/гол. 1050-1200
  вагою бЁльше 30 кг/гол. 1000-1100
13. ШкЁри велико© рогато© худоби мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом (група згЁдно з УКТ ЗЕД 4101) неконтурованЁ, машинного зйому: (**)*****  
  1-й гатунок 1450-1650
  2-й гатунок 1300-1500
  3-й гатунок 1200-1350
  4-й гатунок 1100-1250
  вагою до 10 кг, 1-го ╨атунку 2350-2850
14. ШкЁри овечЁ мокросоленЁ (USD/шт.): *****  
  1-й гатунок 5,0-6,0
  2-й гатунок 4,0-5,0
  3-й гатунок 3,0-4,0
  4-й гатунок 1,7-3,0
15. НасЁння льону дроблене або недроблене ***** 270
16. НасЁння соняшнику дроблене або недроблене ***** 280
17. НасЁння рижЁю ***** 150
18. ЕлектроенергЁя (USD/кВт-год.) при поставках до БолгарЁ©, РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки ****** 0,02-0,021

    _______________________
    * Якщо Ёнше не зазначено
    ** При поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення
    *** БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву
    **** ЦЁна на умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах С╡F
    ***** На умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон
    ****** На умовах поставки DAF - укра©нський кордон
    (*) На умовах порти Азовського моря, ЗапорЁжжя, ДнЁпропетровськ - знижка 5 USD/MT
    (**) Для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за ╨атунками вЁдповЁдно зменшуються до 10 %