ПЕРЕЛ╡К
мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види продукцЁ©, що
експорту╨ться з Укра©ни у серпнЁ 2003 року
(FOB, порти Укра©ни)*

N п/п

ПродукцЁя

ЦЁни (в дол. США за тонну)

1 Арматура(*):

 

  при поставках до кра©н Близького Сходу:

 

  товарна позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД:

 

  дЁаметром не бЁльше 10 мм

225

  дЁаметром бЁльше 10 мм

215

  товарна позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД

217

  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:

 

  дЁаметром не бЁльше 10 мм

225

  дЁаметром бЁльше 10 мм

215

  при поставках до США:

 

  товарнЁ позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з УКТ ЗЕД

225

2 Катанка(*) при поставках до США:

 

  дЁаметром 5,5 мм

230

  дЁаметром бЁльше 5,5 мм

230

3 Заготовка квадратна(*)

190

  при поставках до ╙гипту

200

4 Гарячекатаний рулон (1 - 3 кп, пс, сп, 08 кп, пс)(*)**

210

  при поставках до Мексики, Канади, Аргентини, ╡ндЁ©, ╙гипту

215

  при поставках до США

250

5 Гарячекатаний лист товщиною 8 - 50 мм (3 сп/пс, A36)(*)**

215

  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ©

220

  при поставках до США:

 

  A36

280,72

  A572

302,60

  A516

304,96

  API-2H

414,42

  A283

278,57

  ABC A/B

282,47

  A515

302,63

6 Труби безшовнЁ з чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну)

 

  при поставках до кра©н ╙С:

 

  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код 7304 10 10 00 згЁдно з УКТ ЗЕД)

278

  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код  7304 10 30 00 згЁдно з УКТ ЗЕД)

296

  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код  7304 39 91 00 згЁдно з УКТ ЗЕД)

296

  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код 7304 39 93 00 згЁдно з УКТ ЗЕД)

282

7 ФеросилЁцЁй-65

345

  ФеросилЁцЁй-75

430

8 ФеросилЁкомарганець:

 

  P - 0,35 %

375

  P - 0,50 %

365

  P - 0,35 % БТ***

355

  P - 0,50 % БТ***

335

  P - 0,60 % БТ***

330

  при поставках до кра©н ╙С, CIF:****

 

  C > 0,5 %

420 ╨вро

  C < 0,5 %

630 ╨вро

  C < 0,05 %

750 ╨вро

9 КарбамЁд

131 - 136

10 АмЁак

162 - 165

  при поставках до США

165 - 170

11 Велика рогата худоба жива:*****

 

  вагою до 350 кг/гол.

1200-1300

  вагою бЁльше 350 кг/гол.

1000-1100

12 Барани та вЁвцЁ живЁ:*****

 

  вагою до 30 кг/гол.

1050-1200

  вагою бЁльше 30 кг/гол.

1000-1100

13 Шкури велико© рогато© худоби мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом (група 4101 згЁдно з УКТ ЗЕД) неконтурованЁ машинного зйому:(**)*****

 

  1-й ╢атунок

1450-1650

  2-й ╢атунок

1300-1500

  3-й ╢атунок

1200-1350

  4-й ╢атунок

1100-1250

  вагою до 10 кг, 1-го ╢атунку

2350-2850

14 Шкури овечЁ мокросоленЁ (USD/шт.):*****

 

  1-й ╢атунок

5,0 - 6,0

  2-й ╢атунок

4,0 - 5,0

  3-й ╢атунок

3,0 - 4,0

  4-й ╢атунок

1,7 - 3,0

15 НасЁння льону дроблене або недроблене*****

270

16 НасЁння соняшнику дроблене або недроблене*****

280

17 НасЁння рижЁю*****

150

18 ЕлектроенергЁя (USD/кВт/год.) при поставках до БолгарЁ©, РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки******

0,0205

    ____________
    * Якщо Ёнше не зазначено.
    ** При поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення.
    *** БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву.
    **** ЦЁна на умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах CIF.
    ***** На умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон.
    ****** На умовах поставки DAF - укра©нський кордон.
    (*) На умовах порти Азовського моря, ЗапорЁжжя, ДнЁпропетровськ - знижка 5 USD/MT.
    (**) Для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за ╨атунками вЁдповЁдно зменшуються до 10 %.