ПЕРЕЛ╡К
мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види продукцЁ©, що
експорту╨ться з Укра©ни у вереснЁ 2003 року
(FOB порти Укра©ни)*

N п/п ПродукцЁя ЦЁни (в дол. США за тонну)
1. Арматура(*):  
  при поставках до кра©н Близького Сходу:  
  товарна позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 225
  дЁаметром бЁльше 10 мм 215
  товарна позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД 217
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 225
  дЁаметром бЁльше 10 мм 215
  при поставках до США:  
  товарнЁ позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з УКТ ЗЕД 225
2. Катанка(*) при поставках до США:  
  дЁаметром 5,5 мм 230
  дЁаметром бЁльше 5,5 мм 230
3. Заготовка квадратна(*) 195
  при поставках до ╙гипту 205
4. Гарячекатаний рулон (1 - 3 кп, пс, сп, 08 кп, пс)(*)** 210
  при поставках до Мексики, Канади, Аргентини, ╡ндЁ©, ╙гипту 215
  при поставках до США 250
5. Гарячекатаний лист товщиною 8 - 50 мм (3 сп/пс, A36)(*)** 220
  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ© 225
  при поставках до США:  
  A36 280,72
  A572 302,60
  A516 304,96
  API-2H 414,42
  A283 278,57
  ABC A/B 282,47
  A515 302,63
6. Труби безшовнЁ з чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну) при поставках до кра©н ╙С:  
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код 7304 10 10 00 згЁдно з УКТ ЗЕД) 278
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,6 мм (код 7304 10 30 00 згЁдно з УКТ ЗЕД) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код 7304 39 91 00 згЁдно з УКТ ЗЕД) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код 7304 39 93 00 згЁдно з УКТ ЗЕД) 282
7. ФеросилЁцЁй-65 345
  ФеросилЁцЁй-75 430
8. ФеросилЁкомарганець:  
  P-0,35 % 375
  P-0,50 % 365
  P-0,35 % БТ*** 355
  P-0,50 % БТ*** 335
  P-0,60 % БТ*** 330
  при поставках до кра©н ╙С, CIF:****  
  C > 0,5 % 420 ╨вро
  C < 0,5 % 630 ╨вро
  C < 0,05 % 750 ╨вро
9. КарбамЁд 144 - 151
10. АмЁак 175 - 185
  при поставках до США 185 - 190
11. Велика рогата худоба жива:*****  
  вагою до 350 кг/гол. 1200-1300
  вагою бЁльше 350 кг/гол. 1000-1100
12. Барани та вЁвцЁ живЁ:*****  
  вагою до 30 кг/гол. 1050-1200
  вагою бЁльше 30 кг/гол. 1000-1100
13. Шкури велико© рогато© худоби мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом (група 4101 згЁдно з УКТ ЗЕД) неконтурованЁ, машинного зйому:(**)*****  
  1-й гатунок 1450-1650
  2-й гатунок 1300-1500
  3-й гатунок 1200-1350
  4-й гатунок 1100-1250
  вагою до 10 кг, 1-го ╨атунку 2350-2850
14. Шкури овечЁ мокросоленЁ (USD/шт.)*****  
  1-й гатунок 5,0 - 6,0
  2-й гатунок 4,0 - 5,0
  3-й гатунок 3,0 - 4,0
  4-й гатунок 1,7 - 3,0
15. НасЁння льону дроблене або недроблене***** 270
16. НасЁння соняшнику дроблене або недроблене***** 235
17. НосЁння рижЁю***** 150
18. ЕлектроенергЁя (USD/кВт.год.) при поставках до БолгарЁ©, РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки****** 0,0205

    ____________
    * Якщо Ёнше не зазначено.
    ** При поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення.
    *** БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву.
    **** ЦЁна на умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах CIF.
    ***** На умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон.
    ****** На умовах поставки DAF - укра©нський кордон.
    (*) На умовах порти Азовського моря, ЗапорЁжжя, ДнЁпропетровська - знижка 5 USD/MT.
    (**) Для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за ╨атунками вЁдповЁдно зменшуються до 10 %.