ПЕРЕЛ╡К
мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види
продукцЁ©, що експорту╨ться з Укра©ни у груднЁ 2003 року,
(FOB порти Укра©ни)*

N
п/п

ПродукцЁя

ЦЁни (в дол. США за тонну)
1. Арматура(*) при поставках до кра©н Близького Сходу:  
  товарна позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 235
  дЁаметром бЁльше 10 мм 225
  товарна позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД 228
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 235
  дЁаметром бЁльше 10 мм 225
  при поставках до США:  
  товарнЁ позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з УКТ ЗЕД  
2. Катанка(*) при поставках до США:  
  дЁаметром 5,5 мм 240
  дЁаметром бЁльше 5,5 мм 240
3. Заготовка квадратна(*) 207
  при поставках до ╙гипту: 220
4. Гарячекатаний рулон (1-З кп, сп, пс, 08 кп, пс) (*)** 240
  при поставках до Мексики, Канади, Аргентини, ╡ндЁ©, ╙гипту 240
  при поставках до США 250
5. Гарячекатаний лист товщиною 8 - 50 мм (3 сп/пс, А36)(*)** 240
  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ© 240
6. Труби безшовнЁ з чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну) при поставках до кра©н ╙С:  
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД [2371в-14] 7304 10 10 00) 278
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД [2371в-14] 7304 10 30 00) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД [2371в-14] 7304 39 91 00) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД [2371в-14] 7304 39 93 00) 282
7. ФеросилЁцЁй-65 345
  ФеросилЁцЁй-75 430
8. ФеросилЁкомарганець:  
  P - 0,35 % 375
  P - 0,50 % 365
  P - 0,35 % БТ*** 355
  P - 0,50 % БТ*** 335
  P - 0,60 % БТ*** 330
  при поставках до кра©н ╙С, CIF****  
  C > 0,5 % 460 ╨вро
  C < 0,5 % 630 ╨вро
  C < 0,05 % 750 ╨вро
9. КарбамЁд 152 - 156
10. АмЁак 220 - 225
  при поставках до США: 225 - 235
11. Велика рогата худоба жива*****  
  вагою до 350 кг/гол. 1200 - 1300
  вагою бЁльш 350 кг/гол. 1000 - 1100
12. Барани та вЁвцЁ живЁ*****  
  вагою до 30 кг/гол. 1050 - 1200
  вагою бЁльше 30 кг/гол. 1000 - 1100
13. ШкЁри велико© рогато© худоби мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом неконтурованЁ, машинного зйому(**)*****  
  1-й гатунок 1500 - 1650
  2-й гатунок 1400 - 1500
  3-й гатунок 1265 - 1350
  4-й гатунок 1150 - 1250
  Вагою до 10 кг, 1-го гатунку 2400 - 2850
14. ШкЁри овечЁ мокросоленЁ (USD/шт.)*****  
  1-й гатунок 5,0 - 6,0
  2-й гатунок 4,0 - 5,0
  3-й гатунок 3,0 - 4,0
  4-й гатунок 1,7 - 3,0
15. ШкЁри свиней мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом неконтурованЁ, машинного зйому ******  
  1-й гатунок 750 - 850
  2-й гатунок 700 - 750
  3-й гатунок 630 - 670
  4-й гатунок 570 - 620
16. НасЁння льону дроблене або недроблене***** 285
17. НасЁння соняшнику дроблене або недроблене***** 260
18. НасЁння рижЁю***** 150
19. ЕлектроенергЁя (USD/кВт.год.) при поставках до БолгарЁ©, РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки ****** 0,0205

    ____________
    * Якщо Ёнше не зазначено.
    ** При поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення.
    *** БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву.
    **** ЦЁна на умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах CIF.
    ***** На умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон.
    ****** На умовах поставки DAF - укра©нський кордон.
    (*) На умовах порти Азовського моря, ЗапорЁжжя, ДнЁпропетровська - знижка 5 USD/MT.
    (**) Для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за ╨атунками вЁдповЁдно зменшуються до 10 %.