ПЕРЕЛ╡К
мЁнЁмальних рЁвнЁв Ёндикативних цЁн на деякЁ види
продукцЁ©, що експорту╨ться з Укра©ни у сЁчнЁ 2004 року,
(FOB порти Укра©ни)*

N п/п ПродукцЁя ЦЁни (в дол. США за тонну)
1. Арматура стандарту ASTM (*)  
  при поставках до кра©н Близького Сходу:  
  товарна позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 260
  дЁаметром бЁльше 10 мм 250
  товарна позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД 250
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД:  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 260
  дЁаметром бЁльше 10 мм 250
  при поставках до США:  
  товарнЁ позицЁ© 7213, 7214, 7228 згЁдно з УКТ ЗЕД 260
2. Арматура Ёнших стандартЁв (*)  
  при поставках до кра©н Близького Сходу:  
  товарна позицЁя 7214 згЁдно з УКТ ЗЕД  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 245
  дЁаметром бЁльше 10 мм 235
  товарна позицЁя 7213 згЁдно з УКТ ЗЕД 238
  код 7228 20 19 00 згЁдно з УКТ ЗЕД  
  дЁаметром не бЁльше 10 мм 245
  дЁаметром бЁльше 10 мм 235
3. Катанка(*) при поставках до США:  
  дЁаметром 5,5 мм 260
  дЁаметром бЁльше 5,5 мм 260
4. Заготовка квадратна(*) 220
  при поставках до ╙гипту: 240
5. Гарячекатаний рулон (*)** 260
  при поставках до Мексики, Канади, Аргентини, ╡ндЁ©, ╙гипту 260
  при поставках до США 280
6. Гарячекатаний лист товщиною 8 - 50 мм (*)** 260
  при поставках до кра©н Латинсько© Америки та ╡ндЁ© 260
7. Труби безшовнЁ з чорних металЁв (крЁм ливарного чавуну)  
  при поставках до кра©н ╙С:  
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 10 00) 278
  для нафто- Ё газопроводЁв зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 10 30 00) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром не бЁльше 168,3 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 91 00) 296
  труби ЁншЁ круглого перетину Ёз залЁза та нелеговано© сталЁ зовнЁшнЁм дЁаметром бЁльше 168,3 мм, але не бЁльше 406,4 мм (код згЁдно з УКТ ЗЕД 7304 39 93 00) 282
8. ФеросилЁцЁй-65 380
  ФеросилЁцЁй-75 470
9. ФеросилЁкомарганець:  
  P - 0,35 % 390
  P - 0,50 % 380
  P - 0,35 % БТ*** 355
  P - 0,50 % БТ*** 335
  P - 0,60 % БТ*** 330
  при поставках до кра©н ╙С, CIF****  
  C > 0,5 % 460 ╨вро
  C < 0,5 % 630 ╨вро
  C < 0,05 % 750 ╨вро
10. КарбамЁд 156 - 160
11. АмЁак 260 - 265
  при поставках до США: 255 - 260
12. Велика рогата худоба жива*****  
  вагою до 350 кг/гол. 1200 - 1300
  вагою бЁльше 350 кг/гол. 1000 - 1100
13. Барани та вЁвцЁ живЁ*****  
  вагою до 30 кг/гол. 1050 - 1200
  вагою бЁльше 30 кг/гол. 1000 - 1100
14. ШкЁри велико© рогато© худоби мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом неконтурованЁ, машинного зйому(**)*****  
  1-й гатунок 1500 - 1650
  2-й гатунок 1400 - 1500
  3-й гатунок 1265 - 1350
  4-й гатунок 1150 - 1250
  вагою до 10 кг, 1-го гатунку 2400 - 2850
15. ШкЁри овечЁ мокросоленЁ (USD/шт.)*****  
  1-й гатунок 5,0 - 6,0
  2-й гатунок 4,0 - 5,0
  3-й гатунок 3,0 - 4,0
  4-й гатунок 1,7 - 3,0
16. ШкЁри свиней мокросоленЁ та консервованЁ Ёншим способом неконтурованЁ, машинного зйому: ******  
  1-й гатунок 750 - 850
  2-й гатунок 700 - 750
  3-й гатунок 630 - 670
  4-й гатунок 570 - 620
17. НасЁння льону дроблене або недроблене***** 280
18. НасЁння соняшнику дроблене або недроблене***** 265
19. НасЁння рижЁю***** 150
20. ЕлектроенергЁя (USD/кВт.год.) при поставках до БолгарЁ©, РеспублЁки Молдова, РеспублЁки Польща, РумунЁ©, Словацько© РеспублЁки, Чесько© РеспублЁки та Угорсько© РеспублЁки ****** 0,0205

    * Якщо Ёнше не зазначено.
    ** При поставках металопродукцЁ© з бЁльш якЁсним хЁмЁчним складом сталЁ цЁна може вЁдрЁзнятися в бЁк збЁльшення.
    *** БТ - базова тонна нефракцЁйного сплаву.
    **** ЦЁна на умовах FOB визнача╨ться рЁзницею в 19,5 ╨вро вЁд цЁни на умовах CIF.
    ***** На умовах поставки FOB - ЧорноморськЁ порти або DAF - укра©нський кордон.
    ****** На умовах поставки DAF - укра©нський кордон.
    (*) На умовах порти Азовського моря, ЗапорЁжжя, ДнЁпропетровська - знижка 5 USD/MT.
    (**) Для шкЁр мокросолених неконтурованих ручного зйому цЁни за гатунками вЁдповЁдно зменшуються до 10 %.